Kalkulator za izračun količine materijala za zid

1. Dimenzije zida

Ukupna veličina 0 m2 Promijeni

Veličina površine

Širina
Visina
Ukupno
0.00 m2

Dodaj još

Veličinu otvora (prozori, vrata ...)

Širina
Visina
Iznos
Ukupno
0.00 m2

Dodaj još

Ukupna veličina 0.00 m2

2. Izaberite proizvod

3. Izračun

Potrebna površina 0 m2
Komada po m2: 0
Količina komada 0
Količina paleta 0