Kanalica Adriatic Natur prirodno crvena

Kanalica je tradiocionalni i općenito najstariji oblik glinenog pokrova. Posebno je karakterističan za arhitektonsku tradiciju mediteranskog područja. Već prije više od dvije tisuće godina za pokrivanje krovova korišten je
glineni crijep u obliku kanalice, izrađivan ručno, sušen na suncu, dok se danas za Tondach Kanalicu koristi najsuvremenija tehnologija vučenja i pečenja na visokoj temperaturi.
  • Način pokrivanja: Ravno
  • Minimalni nagib krova sa sekundarnim krovom: 25°
  • Napomena: Fotografije proizvoda prikazane na web stranici su isključivo informativne naravi.

Dimenzije
Komada po kvadratu
Težina pokrova po m²
Letvanje
Težina (kg/komad)
Komada po paleti

Webshop