Poseban izgled Mediteran Plus crijepa krovu daje mediteransku eleganciju. Uglavnom se koristi na Mediteranu po čemu je i dobio ime. Otoci, obala i primorje izloženi su ekstremnim klimatskim uvjetima i samo rijetki pokrovi mogu sačuvati objekte od prodora vode, prilikom jakih udara vjetra (bura) gdje kiša pada horizontalno i do 200 km/h. Ovaj crijep svojim dubokim utorima osigurava vodonepropusnost i na jako malim nagibima krova. Zadovoljava jednostavne, ali i tehnički zahtjevne krovove ta na taj način povezuje dizajn i funkcionalnost. Klizno letvanje od 3 cm osigurava ekonomičnost i učinkovitost. Sve to ovaj crijep čini jednim od najsigurnijih, najotpornijih i najljepših pokrovnih materijala.
  • Način pokrivanja: Ravno
  • Minimalni nagib krova sa sekundarnim krovom: 17°
  • Napomena: Fotografije proizvoda prikazane na web stranici su isključivo informativne naravi.

Dimenzije
Dimenzije
256 x 448 (mm)
Komada po kvadratu
Komada po kvadratu
- kom/m²
Težina pokrova po m²
Težina pokrova po m²
po m²
Letvanje
Letvanje
359 - 323 mm
Težina (kg/komad)
Težina (kg/komad)
3,3 kg
Komada po paleti
Komada po paleti
240 kom/pal

Webshop