Three business people looking at a blueprint placed on a car bonnet, in front of a building which has a reddish brick façade and is covered in scaffolding, Fast Forward Commercial Excellence
Referentni projekti

Moderna rješenja za gradnju potresno otpornih zgrada

Donosimo opsežnu analizu modernih rješenja za potresno otpornu, energetski učinkovitu i 3x bržu gradnju.

Kakvi objekti su stradali tijekom potresa u Petrinji? U čemu je bitna razlika današnjeg načina gradnje?

Objekti koji su stradali u ovom potresu su stari oko sto godina, građeni su punom ciglom (NF – normalni format) i vapnenim mortom, koji je zbog svoje starosti degradiran te je uveliko izgubio svoja ključna vezivna svojstva. Mnoge srušene zgrade imale su i fleksibilna (meka) prizemlja. Za vrijeme njihove gradnje nisu postojali propisi za potresno otpornu gradnju, a takvi koncepti nosivih konstrukcija nisu primjereni za seizmička područja.

Materijali i načini gradnje zidanih konstrukcija su danas, u pogledu potresne otpornosti, znatno unaprijeđeni i modernizirani. Sadašnji Tehnički propis za potresno otpornu gradnju (Eurokod 8) zahtijeva projektiranje i gradnju objekata tako da pružaju visok nivo sigurnosti tijekom potresa.  

Mogu li se suvremenom opekom graditi potresno otporno zgrade? Jesu li one sigurne i za jače potrese od onog u Petrinji?

Pravilnim koncipiranjem i projektiranjem konstrukcije, poštujući sve zahtjeve i ograničenja koja postavlja trenutni Tehnički propis (Eurokod 8) te uz pravilno izvođenje radova, moguće je izgraditi objekte koji su sigurni za sve predvidive intenzitete potresa u Hrvatskoj.

Kao što je ranije navedeno, današnja opeka kao materijal kao i sustavi gradnje su uveliko otporniji na sile potresa. Naime, posebna geometrija, poboljšana mehanička svojstva i robusnost Porotherm Profi i IZO Profi opeke, kao i sistemska rješenja za gradnju omeđenog ziđa, omogućuju veću sposobnost rasipanja energije pri potresu. Pravilnim projektiranjem sukladno suvremenim europskim normama je pomoću Porotherm Dryfix sistema moguće graditi zidane zgrade na potresno najugroženijim područjima u Hrvatskoj.

Porotherm Profi i Porotherm IZO Profi opeke imaju veliku tlačnu čvrstoću (≥ 10 MPa), što i više nego zadovoljava zahtjeve za kvalitetu opeke za zidane objekte na potresnim područjima. To je veliko formatna opeka koja se lijepi poliuretanskim ljepilom, što u sustavu omeđenog ziđa rezultira ugodnijim odzivom na potres.

Debljina ziđa (opeke) je direktno proporcionalna početnoj krutosti ziđa, odnosno povećanjem debljine ziđa se povećava njegova krutost, što povećava i potresnu otpornost objekta. Tako je minimalna debljina nosivog ziđa 24 cm, ali se za dostizanje veće krutosti i nosivosti preporučuje debljina 30 cm ili više.

Product installation photosession

Porotherm IZO Profi opeka punjena kamenom vunom

Po čemu se ziđe od suvremene opeke razlikuje od ziđa zidanog klasičnim mortom?

Ziđe od brušene opeke Porotherm Profi ili Porotherm IZO Profi, koja je međusobno povezana Porotherm Dryfix.extra ljepilom, ima veću vlačnu čvrstoću, a time i veću nosivost na sile potresa. Naime, u ovakvom ziđu se slom događa u opeci i ne u mortnim spojevima, što je obično slabost klasičnog ziđa. Pored toga, brojna ispitivanja su pokazala da je u slučaju omeđenog ziđa od Porotherm Profi opeke moguće koristiti veće vrijednosti faktora ponašanja (q-faktor) od vrijednosti određenih tehničkim propisom, što znači da takvo ziđe bolje rasipa potresnu energiju. Navedana ciklička istraživanja ponašanja ziđa su provedena na Zavodu za građevinarstvo u Ljubljani (ZAG) i na Institutu IGH u Zagrebu. 

Ispitivanje - potres - ZAG Ljubljana
Ispitivanje - potres - ZAG Ljubljana
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ispitivanje ponašanja zidane konstrukcije građene po sustavu omeđenog ziđa / Potresna ploča
Zavod za građevinarstvo Slovenije (ZAG), Ljubljana; voditelji projekta doc.dr. Matija Gams i prof.dr. Miha Tomaževič

Ispitivanje ponašanja ispunskog ziđa izvan ravnine FGAG Split, voditelj projekta prof.dr. Boris Trogrlić

Zidove objekta je potrebno povezati kako bi tijekom potresa djelovali jedinstveno. Na koji način se ta veza ostvaruje?

Zidovi objekta moraju biti povezani u svim smjerovima horizontalnim i vertikalnim armiranobetonskim serklažima. Za energetski učinkovitu i potresno otpornu gradnju vertikalnih serklaža se preporučuje uporaba Porotherm kutova od opeke. Pri takvom izvođenju serklaža nisu potrebne oplate, osigurava se potreban poprečni presjek betonskog serklaža i učinkovito su prekinuti toplinski mostovi. Prema Eurokodu 8, vertikalne serklaže je potrebno postaviti na slobodnim rubovima svakog nosivog ziđa, s obje strane većih otvora, na spojevima nosivih zidova kao i unutar duljine nosivog ziđa, tako da se ne premaši horizontalni razmak od 5 m između serklaža. Serklaže je potrebno primjereno armirati (uzdužna armatura min. 4ɸ12, poprečna armatura (spone) min. ɸ8/15 cm). Ziđe koje je na ovakav način povezano vertikalnim i horizontalnim serklažima će tijekom potresa djelovati jedinstveno (homogeno), što povećava potresnu sigurnost objekta.  

Pored navedenog, stropna konstrukcija mora biti dovoljno kruta u svojoj ravnini (učinak horizontalne krute dijafragme). Tu je optimalno rješenje izvođenje Porotherm stopa, s obzirom da tlačna a-b ploča osigurava potrebnu krutost, a sama konstrukcija je lakša u odnosu na klasične a-b ploče. Manja težina znači i manje potresne sile. 

Izvođenje vertikalnog serklaža / Porotherm IZO Profi opeka
Izvođenje vertikalnog serklaža / Porotherm opečni kut Profi
Porotherm proizvodi

Izvođenje vertikalnih serklaža: pomoću Porotherm Dryfix kuta (lijevo) i Porotherm opečnog kuta (desno)

U modernom građevinarstvu veliku prednost imaju rješenja koja štede na vremenu. Kako je suvremena opeka pozicionirana u tom pogledu?

Vrijeme koje je nekada bilo potrebno za zidanje mortom je uporabom Porotherm Profi i Porotherm IZO Profi brušene opeke te Dryfix.extra ljepila smanjeno za 3 puta. To je sada i službeno dokazano neovisnim ispitivanjima na gradilištu, koje je proveo Građevinski fakultet u Zagrebu pod vodstvom izv. prof. dr. Ivane Burcar Dunović. Naime, izmjereni normativ rada za ovu opeku je točno tri puta manji od normativa za klasičnu opeku što zapravo znači da je gradnja Porotherm Dryfix sistemom čak 3x brža u odnosu na klasični sistem. Pored toga, takva gradnja je suha i čista, potreban je manji broj radnika na gradilištu, logistika je jednostavnija te se postižu iznimno ravne površine zidova.

Normativ rada (KV+PKV)

Normativ rada Porotherm Profi vs klasika
Pored potresne otpornosti, iznimno važna je i energetska učinkovitost zgrada. Je li moguće dobiti 2u1 sustav?

Porotherm Profi i Porotherm IZO Profi su upravo 2u1 sistemi, s obzirom da pored velike potresne otpornosti nude i iznimne toplinske karakteristike. Stabilna ovojnica Porotherm IZO Profi opeke ispunjena je kamenom vunom koja ima odlična svojstva toplinske izolacije. Na taj način postižu se neusporedivo bolje U vrijednosti (do 0,13 W/m2K) i to bez dodatnih slojeva toplinske izolacije!

Zagrijavanje prostorija kod Porotherm IZO Profi opeke je mnogo brže od drugih konstruktivnih sistema, što donosi uštedu energije i niže troškove. Analiza koja je napravljena na Fakultetu za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju u Splitu, pokazala je da je zagrijavanje prostorija u slučaju zidova od Porotherm IZO Profi opeke čak 20x brže u odnosu na a-b zid izoliran kamenom vunom. Prostorna klima ostaje uravnotežena tijekom cijele godine – zimi se zidovi sporo hlade, a ljeti se sporo zagrijavaju. Nijedan drugi građevinski materijal nema takve performanse!

Građevinski fakultet u Zagrebu je proveo certificiranje Porotherm detalja rješavanja toplinskih mostova za nZEB zgrade, gdje je dokazano da niti u jednom slučaju nema rizika za pojavu kondenzacije. U suradnji s GF u Zagrebu, razvijene su i smjernice za gradnju nZEB zgrada koje pokazuju kako u 7 koraka ispuniti sve zahtjeve za gradnju zgrada gotovo nulte energije. 

Porotherm IZO Profi - U vrijednosti
Nestacionarni prolaz topline - Porotherm IZO Profi
Kakvu razinu sigurnosti i zaštite opeka pruža u slučaju požara?

Opeka pripada klasi nezapaljivih građevinskih materijala A1. Zidovi deblji od 8 cm, građeni Porotherm Profi opekom pripadaju razredu vatrootpornosti EI 90, a nosivi zidovi deblji od 25 cm razredu vatrootpornosti REI 120. To znači da nosivi zidovi tokom požara ispunjavaju zahtijevanu nosivost, cjelovitost i izolativnost najmanje 120 min! Visoka vatrootpornost zidova iz Porotherm Profi opeke dokazana je nizom ispitivanja provedenih u ovlaštenim laboratorijima diljem Europe (ZAG - Slovenija, PAVUS - Češka, itd.). Opeka je sa stajališta vatrootpornosti - najsigurniji građevinski materijal!

Građevinski fakultet u Zagrebu ispitivao je ponašanja različitih ETICS sustava u uvjetima požara u stvarnoj veličini. Nosivi zidovi visine 8 m, izgrađeni upravo od Porotherm Profi opeke su tijekom ispitivanja prenijeli sva požarna opterećenja te su ostali cjeloviti i neoštećeni. 

Vatrootpornost Porotherm Profi.JPG
Vatrootpornost - Porotherm Profi

Izvor: Bjegović, D., et.al., Usporedba ponašanja različitih ETICS sustava u uvjetima požara ispitivanjem u stvarnoj veličini. Građevinar, 68, 2016.

Zvučna izolacija je izuzetno važna za kvalitetu življenja onih koji borave i žive u objektu. Kako se zaštiti od buke?

U ovom slučaju je opeka Porotherm 25 AKU idealno rješenje. Naime, prilikom laboratorijskog mjerenja zvučne izolativnosti zida od Porotherm 25 AKU su dobiveni izvrsni rezultati od visokih 54 dB. Opeka omogućuje veliku krutost u smjeru prenošenja zvuka zbog svog oblika, dimenzija, rasporeda šupljina i masivnosti, što za posljedicu ima ovakve izvrsne zvučno-izolacijske karakteristike. Dobivena vrijednost nadmašuje obvezne vrijednosti zvučne izolacije između stanova, hodnika i dizala. Pored Porotherm 25 AKU, visoka vrijednost zvučne izolativnosti od 52 dB je dobivena za višeslojni zid sastavljen od Porotherm 10 Profi, kamene vune i Porotherm 8 Profi opeke. 

 
Porotherm 25 AKU
Što je e4 kuća?

e4 kuća temelji se na ispunjavanju kriterija "Gotovo nulte energetske kuće – nZEB" te sadrži suvremene spoznaje održive gradnje. Omogućava siguran, zdrav, energetsko učinkovit i financijsko dostupan dom te ispunjava kriterije investitora koji žele zaštititi okoliš i osigurati prirodnu klimu u prostoru. Ishodište za dizajn e4 kuće je cjelovit pristup, a ista je osmišljena s ciljevima smanjivanja potrebe za energijom (grijanje - hlađenje) kao i upotrebom i akumulacijom energije iz obnovljivih izvora. e4 kuća je pored svoje energetske učinkovitosti iznimno potresno otporna, s obzirom da je projektirana po suvremenim normama za potresno otpornu gradnju i građena po gore opisanim sustavima. 

 

 
Prijava na newsletter

Prijava na Newsletter

Naš newsletter donosi najvažnije novosti i akcije iz Wienerberger svijeta. Jednostavno se prijavite kako bi dobivali informacije na Vaš e-mail.

Webshop