Handshake of two man wearing reflective clothing and work helmets o a construction site, scaffolding in background.
Foto: Marko Todorov / CROPIX

Potresno otporna gradnja od suvremene opeke

Potresi u Zagrebu i Petrinji su nas ponovo upozorili na izuzetnu važnost potresno otporne gradnje. Kako je gradnja opekom u Hrvatskoj višestoljetna tradicija, postavlja se pitanje na koji način danas graditi sigurne i potresno otporne zidane građevine. Sa stajališta struke je moguće izgraditi zidane zgrade otporne i na najjače potrese, uz izbor pravilnog koncepta i robusnost nosive konstrukcije.

Zidane građevine se grade od: nearmiranog, omeđenog ili armiranog ziđa. Obzirom na veliku seizmičnost na našim područjima, suvremene zidane obiteljske kuće se uglavnom grade od omeđenog ziđa. Takvo ziđe mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske (a-b) serklaže, čiji je zadatak povećanje nosivosti i duktilnosti (žilavosti) zidova te povezivanje zidova i međukatnih konstrukcija u jedinstvenu cjelinu.

Nasuprot tome, nearmirano ziđe nema vertikalnih a-b serklaža i kao takvo je dozvoljeno samo u područjima veoma niske seizmičnosti. Nažalost, uslijed potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji su na mnogo novijih obiteljskih kuća nastala velika oštećenja upravo zbog nepostojanja a-b serklaža.

O gradnji potresno otpornih građevina se može mnogo naučiti analizirajući oštećenja i rušenja građevina uslijed prethodnih potresa. Takve analize pokazuju na koji način je konstrukcija odgovorila na potres i na što je potrebno paziti pri projektiranju i gradnji.

Danas se obiteljske kuće u Hrvatskoj projektiraju i grade sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i europskim normama. Ukoliko se poštuju pravila za „jednostavne zidane zgrade“ (Eurokod 8) dopušta se projektiranje bez posebno zahtjevnih analiza i proračuna. 

Wienerberger e4 kuća
Porotherm proizvodi

Wienerberger e4 kuća projektirana po suvremenim europskim
 normama za potresno otpornu gradnju

Porotherm opečni kut za potresno otpornu gradnju

Osnovna pravila projektiranja i gradnje

Da bi se tokom potresa izbjeglo rušenje cijelog ili samo dijela objekta, kao i da bi se spriječile deformacije i oštećenja veća od dozvoljenih (s obzirom na intenzitet potresa), prije svega je potrebno poštovati sljedeća pravila gradnje zidanih objekata:

1.     Pravilnost u tlocrtu i po visini –  tlocrt objekta treba biti približno pravokutan, gdje omjer duže i kraće stranice objekta ne bi trebao biti veći od 4. Nosive zidove (najmanje po dva) je potrebno rasporediti u tlocrtu gotovo simetrično u dva okomita smjera, a isti trebaju biti neprekinuti od temelja do vrha zgrade.

2.     Cjelovitost (homogenost) konstrukcije – stropovi moraju biti dovoljno kruti u svojoj ravnini, da bi se djelovanje potresa prenijelo na nosive zidove. Za dostizanje takve krutosti stropovi moraju biti izvedeni u vidu a-b ploče ili kao prefabricirani stropovi koji imaju tlačnu a-b ploču (npr. Porotherm strop). Ziđe zgrade također mora biti povezano u svim smjerovima stropovima, horizontalnim i vertikalnim a-b serklažima, što pridonosi ukupnoj otpornosti na potres u svim smjerovima.

3.     Granični broj etaža iznad temeljnog tla – obzirom na seizmičnost predviđenog područja gradnje (proračunsko ubrzanje temeljnog tla) potrebno je ograničiti broj etaža objekta u skladu s europskom normom Eurokod 8. Određen je i minimalni postotak nosivog ziđa u oba smjera s obzirom na bruto površinu objekta. Primjerice, u područjima najveće seizmičnosti moguće je graditi zidane zgrade sustavom omeđenog ziđa sa najviše 3 kata uključujući prizemlje (ne računajući potkrovlje), pri čemu udio nosivog ziđa u svakom smjeru mora biti minimalno 6,5 % bruto tlocrta kata.

4.     Građevni materijali – da bi ziđe bilo dovoljno nosivo, potrebno je zidati opekama koje ispunjavaju zahtjeve tehničkog propisa s obzirom na tlačnu čvrstoću. Minimalna debljina nosivog ziđa (opeke) je 24 cm, a povećavanjem debljine (npr. 30 cm) se postiže veća nosivost i krutost ziđa, odnosno veća potresna otpornost. Pored toga, propisani su zahtjevi za vezivna sredstva (mort, ljepilo), armaturu i betonske elemente.

5.     Temeljenje – da bi se što više izbjeglo nejednoliko slijeganje objekta, temelji moraju biti kruti i povezani a-b gredama. 

Tlocrt jednostavne zidane zgrade
Tlocrt jednostavne zidane zgrade
Gradnja višestambenih zgrada

Kao što je ranije navedeno, omeđeno ziđe je uglavnom namijenjeno za gradnju obiteljskih kuća i zgrada do 5-6 etaža. Za gradnju potresno otpornih višestambenih zgrada je optimalan konstruktivni sistem od a-b zidova sa zidanom ispunom. U ovom slučaju je primarni nosivi sistem od a-b zidova, dok zidana ispuna zgradi daje izvanredne toplinske, paropropusne i požarne karakteristike te ekonomičnost i brzinu u gradnji. Ovaj sistem gradnje postaje vodeći za višestambene zgrade, obzirom da praktično nema ograničenja broja katova.

Poštujući gore navedena pravila projektiranja i gradnje zidanih objekata te izborom samo najkvalitetnijih materijala i sistemskih rješenja, moguće je graditi objekte koji pružaju visok nivo sigurnosti, stabilnosti i otpornosti, čak i na potresno najugroženijim područjima.

Foto: Marko Todorov / CROPIX
Foto: Marko Todorov / CROPIX

Višestambena a-b zgrada sa zidanom ispunom u Zagrebu

Prijava na newsletter

Prijava na Newsletter

Naš newsletter donosi najvažnije novosti i akcije iz Wienerberger svijeta. Jednostavno se prijavite kako bi dobivali informacije na Vaš e-mail.