Izjava o svojstvima - DoP

Uredbom br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća, gospodarski subjekti kao što su proizvođači, trgovci i uvoznici, su uz proizvod obvezni dostaviti Izjavu o svojstvima i priložiti CE-oznaku.

Osnovno načelo Izjave o svojstvima je povezati nepromjenjiva svojstva proizvoda s određenom količinom proizvoda.

Ova određena količina proizvoda mora biti označena s tipskim brojem, brojem šarže ili serijskim brojem ili nekim drugim elementom koji omogućuje identifikaciju prema članku 11(4) i Dodatku III.

Dostava Izjave o svojstvima bez izričitog povezivanja uz određene proizvode nije u skladu s Uredbom o građevnim proizvodima te zato nije zakonski predviđena.

Ova pravila imaju posebno značenje budući da se tijekom proizvodnih procesa mogu dogoditi odstupanja u deklariranim svojstvima proizvoda. Iz toga razloga nije moguće da se prije proizvodnje i osiguranja kvalitete izradi izjava o svojstvima proizvoda.

Sukladno tome ovo se primjenjuje i za označavanje proizvoda CE-oznakom na temelju Izjave o svojstvima proizvoda.

DoP kod se nalazi na deklaraciji i njegovim unošenjem u DoP tražilicu koja se nalazi na lokalnoj web stranici može se lako doći do Izjave o svojstvima.

 

Utjecaj na distributere građevnih proizvoda

Wienerberger ispunjava uvjete Uredbe o građevnim proizvodima na različite načine:

Putem APP i QR-koda na svakoj paleti (deklaraciji) aktivno dostavlja Izjavu o svojstvima, a time i izjavu o svojstvima na svima jezicima europskog tržišta Wienerbergera.

Time je također izvršeno povezivanje proizvoda s izjavom o svojstvima.

Osim toga, u cilju pojednostavljenja upotrebe od strane gospodarskih subjekata, omogućeno je preuzimanje i ispis Izjave o svojstvima na svim relevantnim jezicima s Wienerbergovih internet stranica.

Čuvanje i dostupnost Izjave o svojstvima najmanje 10 godina

Dodatnim reproduciranjem tih podataka o svojstvima proizvoda izravno na naljepnicu priloženu uz proizvod, takvi podaci se mogu izravno pročitati sa svake palete na gradilištu.

Pomoću tih alata omogućeno je svim gospodarskim subjektima, a posebno distributerima da bez ikakvih problema ispune zahtjeve iz Uredbe o građevnim proizvodima.

Na taj način učinkovito se izbjegavaju dodatni administrativni troškovi.

Webshop