Wienerberger jobs
Wienerberger jobs

Opći uvjeti poslovanja tvrtke

Wienerberger d.o.o., D. Pokupje 2, HR-47000 Karlovac

Novi Wienerberger Cjenik stupa na snagu 06. prosinca 2021. godine. Opće uvjete poslovanja tvrtke, koji vrijede od spomenutog datuma do otkazivanja ili izdavanja novog cjenika, možete preuzeti na ovoj poveznici.

1. ISPORUKA PROIZVODA

Proizvodi se isporučuju temeljem pisane narudžbenice od strane kupca. Ukoliko KUPAC (PARTNER ili druga pravna osoba, koja nema sklopljen Ugovor o partnerstvu) nije suglasan s prodajnim i drugim uvjetima s računa, mora odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka računa pismeno izvijestiti WB.

Isporuka proizvoda je na paritetu EXW Wienerberger Karlovac ili Đakovo, paletirano i utovareno u vozilo.

Roba se isporučuje i prodaje isključivo na cijele palete, a minimalna količina je jedna paleta proizvoda. U iznimnim slučajevima, uz odobrenje WB-a, Tondach program crijepa i keramičke opreme se može isporučivati i komadno uz dodatnu naplatu usluge utovara.

KUPAC mora transport kupljene robe izvršiti odgovarajućim i tehnički ispravnim prijevoznim sredstvom (kamion ili vlak), s time da sva oštećenja na robi nastala u transportu ne mogu biti predmet reklamacije (vidi točku 3.)

 

2. KVALITETA PROIZVODA

Kvaliteta isporučenih proizvoda usklađena je s važećim propisima i normama Republike Hrvatske i EU normama. Isporučuju se proizvodi ujednačene kvalitete i prema deklariranim svojstvima proizvoda.

 

3. REKLAMACIJE

U slučaju  manjkavosti glede isporučene količine ili kvalitete proizvoda, KUPAC može uz suglasnost regionalnog voditelja prodaje sastaviti reklamacijski zapisnik s točnim pojedinostima reklamacije. KUPAC je dužan pozvati na uvid regionalnog voditelja prodaje u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 90 dana od preuzimanja proizvoda. Priznati se mogu samo oštećenja na proizvodu koja su nastala kao posljedica proizvodnje ili utovara na skladištu WB-a. Oštećenja koja su nastala u transportu, nepravilnom obradom robe (npr. lom čekićem ili sjekirom) ili nepravilnom ugradnjom, koja obuhvaća i pripremne radove za finu obradu zidova, ne mogu biti predmet reklamacije. Reklamacije na ugrađenu robu se ne priznaju.

Tvrtka WB KUPCU odobrava reklamacije samo ako za iste postoji nesukladnost koja je definirana važećim normama i propisima te ukoliko postoji valjani reklamacijski zapisnik potpisan od strane regionalnog voditelja prodaje te odgovarajuća foto dokumentacija.

 

4. STORNO NARUDŽBE I POVRAT ROBE

Storno narudžbe je moguć samo uz pismeno odobrenje prodavatelja. U slučaju storna narudžbe i u slučaju neopravdanog odustajanja kupca od narudžbe, prodavatelj ima pravo da pored troškova nastale štete tereti kupca i za iznos u visini od 10% stornirane robe. 

Povrat robe je moguć ukoliko je roba i ambalaža neoštećena, u roku od 3 mjeseca od otpreme robe, uz predočenje otpremnih dokumenata i uz prethodno odobrenje prodavatelja, nakon čega će prodavatelj kupcu priznati 90% vrijednosti vraćene robe. Troškove transporta robe koja se vraća snosi kupac u cijelosti. Povrat nije moguć za robu koja je rađena specijalno po narudžbi kupca i nije u redovnoj prodaji. 

 

5. CJENIK PROIZVODA

Proizvodi se prodaju sukladno važećem cjeniku. Wienerberger d.o.o. zadržava pravo promjene cijena proizvoda uz prethodnu najavu od najkasnije 7 dana prije promjene cijena. Cijene su izražene bez PDV-a.

 

6. OBVEZE PLAĆANJA KUPCA

KUPAC se obvezuje podmiriti svoje obveze u ugovorenom roku.

Smatra se da je račun podmiren ako je plaćen u ugovorenom roku. Ukoliko kupac ne podmiri svoje dugovanje za isporučene proizvode u ugovorenom roku, tvrtka WB zadržava pravo zaračunati kupcu zakonski predviđene zatezne kamate.

 

 

Webshop