Poziv za dodjelu donacija

Wienerberger d.o.o., Karlovac, članica grupe vodećeg proizvođača građevinskih materijala, s ponosom objavljuje natječaj za donacije namijenjen neprofitnim udrugama, društvima i organizacijama koje djeluju unutar Republike Hrvatske i pojedincima s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Pozivamo organizacije i pojedince da se u skladu s niže navedenim kriterijima prijave i iskoriste priliku za podršku svojim programima ili projektima koji unapređuju život u našoj zajednici, bilo kroz donaciju proizvoda iz našeg asortimana ili financijskih sredstava.

Hvala svima, prijave su zatvorene.

Vaša udruga ili program, odnosno projekt treba biti usmjeren na jedno od sljedećih područja:

·        Podrška socijalno ugroženim skupinama i pojedincima, s posebnim naglaskom na donaciju građevinskog materijala za unapređenje životnih uvjeta.

·        Inkluzija djece s posebnim potrebama i pomoć teško oboljeloj djeci

·        Aktivnosti usmjerene na preventivno djelovanje, unapređenje i zaštitu zdravlja

·        Inicijative u kulturi, sportu i prosvjeti.

Prijavu podnesite na obrascu objavljenom na poveznici www.wienerberger.hr/Obrasci/obrazac-za-donacije. U prijavi kratko opišite projekt za koji planirate utrošiti doniran građevinski materijal ili program koji planirate financirati s dodijeljenim sredstvima i detaljno navedite raspodjelu troškova po aktivnostima, odnosno potrebne količine građevinskog materijala. Ukoliko planirate nabavku opreme ili slično, priložite ponudu ili predračun dobavljača.

Podnositelj prijave preuzima isključivu odgovornost za istinitost podataka iz prijave, preuzimajući odgovornost za odbijanje prijave u slučaju utvrđenja neistinitosti dostavljenih podataka i/ili dokumenata.

Podnošenjem prijave za dodjelu donacije, podnositelj također potvrđuje da projektom nisu povrijeđena autorska prava trećih osoba.

Obrada osobnih podataka u okviru postupka prijave i doniranja provodi se u skladu s odredbama (EU) 2016/679 Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, (NN 42/2018) i drugih važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. Prijavom na natječaj za dodjelu donacije, podnositelj prijave potvrđuje da je upoznat s našim Pravilima o privatnosti.

Natječaj je otvoren od 01. ožujka 2024. do 25. ožujka 2024. godine. Sve prijave moraju biti dostavljene unutar ovog roka inače se neće razmatrati.

Dobitnici natječaja bit će objavljeni najkasnije do kraja travnja 2024. godine na našoj internetskoj stranici www.wienerberger.com i dodatno obaviješteni putem email-a.

U slučaju neprihvaćanja prijave za donaciju o tome ćemo obavijestiti podnositelja prijave bez obveze obrazlaganja odluke o neprihvaćanju prijave.

Na naš zahtjev primatelj donacije dužan je dostaviti izvješće o provedbi doniranog projekta, odnosno odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljivo da je donacija namjenski utrošena. U slučaju da kao davatelj donacije utvrdimo da je donacija nenamjenski utrošena, primatelj donacije obvezan je vratiti donirana sredstva u roku 30 dana od dana obavijesti o uočenoj nepravilnosti.

Nećemo razmatrati prijave političkih stranaka, udruženja ili pojedinaca koji su politički ili ideološki angažirani. Prednost imaju projekti usmjereni na prve tri kategorije, dok će se prijave iz četvrte kategorije razmatrati ukoliko ostane dovoljno sredstava.

Webshop