Impresum

Osnovne informacije

Tvrtka: Wienerberger d.o.o. za proizvodnju i prodaju građevinskog materijala

Skraćeni naziv: Wienerberger d.o.o.

Sjedište: Donje Pokupje 2, 47000 Karlovac

Centralni uredi: Bani 75, 10010 Zagreb

Matični / porezni broj (MB): 3122077

Osobni identifikacijski broj (OIB): 83508016262

Sud upisa, matični broj upisa u sudskom registru (MBS): 020002278

Banka:

RAIFFEISENBANK

IBAN HR3724840081100180473

ZAGREBAČKA BANKA

IBAN HR6823600001102432179

Uprava

Članovi uprave:

Tin Ban

Boris Novosel

Filippo de Fraja

Marko Šustić

Webshop