Lokacije

Wienerberger d.o.o. lokacije

Uprava i administracija

Bani 75

10010 Zagreb

+385 1 5571 510

office.hr@wienerberger.com

 

Pogon Karlovac

Donje Pokupje 2, 47000 Karlovac

+385 47 694 111 (centrala)

+385 47 694 110 (Otprema robe Karlovac)

 

Pogon Đakovo

Nikole Tesle 203, 31400 Đakovo

+385 31 836 920 (Otprema robe Đakovo)

 

Pogon Ogulin

Otok Oštarski 4F, 47300 Otok Oštarijski (Grad Ogulin)

+385 47 819 200 (centrala)

+385 47 819 206 (Otprema robe Ogulin)

Webshop