Politika energije

U svrhu dostizanja općih i pojedinačnih ciljeva, Uprava Wienerberger d.o.o. odlučila se na implementaciju sustava upravljanja energijom (u nastavku EnMS - eng. Energy Management System), zasnovan na međunarodnoj normi ISO 50001:2018., te primjenjivim zakonskim i drugim zahtjevima.

Wienerberger d.o.o. opredjeljen je za održivi razvoj baziran na principima integriteta, stabilnosti, sigurnosti, socijalne i okolišne odgovornosti. Uprava društva kreirala je Politiku energije kako bi pružila jasnu viziju i smjer poboljšavanja načina na koji koristimo energiju, obzirom da energija predstavlja bitnu sastavnicu naših općih principa djelovanja. Naš je cilj proizvoditi i isporučivati proizvode najviše kvalitete uz minimalan utrošak energije.

 

U svrhu dostizanja općih i pojedinačnih ciljeva, Uprava Wienerberger d.o.o. odlučila se na implementaciju sustava upravljanja energijom (u nastavku EnMS - eng. Energy Management System), zasnovan na međunarodnoj normi ISO 50001:2018., te primjenjivim zakonskim i drugim zahtjevima.

Učinkovito postupanje unutar EnMS-a, nameće slijedeće ciljeve:

 

1.     Uprava mora osigurati potrebne resurse za realizaciju EnMS, kako bi se dostigli pojedinačni ciljevi.

2.     Uprava mora osigurati informacije i potrebne vidove obuke zaposlenicima, kako bi mogli aktivno djelovati i kontinuirano podizati svoje vještine razumijevanja i korištenja energije.

3.     U svrhu razumijevanja statusa i korištenja energije, prilikom ocjenjivanja vlastite energetske učinkovitosti, predlagati ćemo mogućnosti za smanjenje upotrebe energije (ECO's - eng. Energy Conservation Opportunities).

4.     Planiranje akcijskih djelovanja utemeljena na ECO-ima.

5.     Uvođenje sustava nadzora korištenja i utroška energije koji će biti integriran sa EnMS operacijama u svrhu trajnog poboljšavanja nadzora u realnom vremenu i prakse uspostave pojedinačnih ciljeva.

6.     Zbog dostizanja optimalnog utroška energije za svaki proizvod, uvesti ćemo i pratiti mjerljive indikatore performanse energije

7.     Surađivati ćemo s našim dobavljačima i kupcima u svrhu proizvodnje energetski učinkovitih proizvoda.

 

Uprava je u potpunosti odgovorna za ovu Politiku, a zbog njene provedbe, imenovati će Predstavnika za energiju i Tim za energiju. Svi zaposlenici odgovorni su za razumijevanje načina na koji se ova politika odnosi na njih osobno i njihove radne obaveze.

                                                                                                 

Predsjednik uprave/Član Uprave:

Tin Ban

Marko Šustić

                                                                                                          

U Zagrebu,  9.12.2020.

Architects working in their office

Prijava na Newsletter

Naš newsletter donosi najvažnije informacije iz Wienerberger svijeta. Jednostavno se prijavite kako bi dobivali informacije na Vaš e-mail.

Webshop