Krovovi za još kvalitetnije stanovanje

Pravila nagradne igre

Na temelju članka Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010) Wienerberger d.o.o., Donje Pokupje 2, 47000 Karlovac, OIB: 83508016262 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Osvoji Tondach krovnu opremu!“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je Wienerberger d.o.o., Donje Pokupje 2, 47000 Karlovac. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda.

Članak 2.

Nagradna igra pod nazivom „Osvoji Tondach krovnu opremu“ održava se u Hrvatskoj u razdoblju od 26.9.2019. – 31.10.2019.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranici priređivača www.wienerberger.hr/osvoji-tondach-krovnu-opremu 7 dana prije početka.

Članak 4.

Nagrade:

Sveukupno ima 6 nagrada – jedna glavna nagrada i pet utješnih nagrada. Glavna nagrada je keramička i ne keramička dodatna oprema za novi Tondach krov ukupne vrijednosti 8,000 kn, s uključenim PDV-om. Nagrada uključuje opremu za krov veličine do 150 m² i to: Tondach krovnu foliju, sljemenogrebenu traku, sljemenjake, odzračnike, zaštitnu rešetku za ptice, snjegobrane, kopče protiv nevremena i ostalu opremu, ovisno o podneblju i vrsti crijepa na krovu kojeg je potrebno renovirati. Glavna nagrada dodjeljuje se samo jednom dobitniku i ne uključuje crijep! Dodatno će se izvlačiti još 5 dobitnika koji će moći osvojiti po jednu premium Tondach krovnu foliju pod nazivom „Paropropusna folija FOL MONO DT; 180g/m².

Članak 5.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina, s boravištem u Republici Hrvatskoj, koje planiraju renovaciju krovišta u sljedećih 6 mjeseci te koje u razdoblju od 26.9.2019. – 31.10.2019 godine putem web stranice www.wienerberger.hr/osvoji-tondach-krovnu-opremu ispune online kalkulator za izračun potrebne količine Tondach materijala za krov. Sudionici mogu izabrati između 4 vrsta online kalkulatora, ovisno o tipu krova kojeg je potrebno renovirati (jednostrešni, dvostrešni, L oblik krova ili četverostrešni krov). Prije svega potrebno je unijeti sve tražene parametre u kalkulator, a zatim, korisnik na svoju email adresu dobiva detaljan izračun potrebne količine crijepa i rubnih crjepova, sljemenjaka, odzračnika do količine sljemenogrebene trake, kopči protiv nevremena i snjegobrana. Prije korištenja kalkulatora sudionici ostavljaju sljedeće informacije: ime, prezime, email adresa, mjesto, broj mobitela te planirani period renovacije krova.

Članak 6.

Izvlačenje nagrada održat će se u uredu priređivača na adresi Wienerberger d.o.o., Bani 75, Buzin,  10010 Zagreb dana 8 dana nakon završetka NI s početkom u 11 sati uz nadzor tročlane komisije imenovane od strane Wienerberger d.o.o.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada, naznačenih u članku 4. ovih Pravila, te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik.

Članak 7.

Rezultati izvlačenja bit će objavljeni na web stranici: www.wienerberger.hr/osvoji-tondach-krovnu-opremu u roku 14 dana od izvlačenja.

Članak 8.

Dobitnici koji su osvojili nagradu u nagradnoj igri bit će pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana izvlačenja (članak 14. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Sudionici u nagradnoj igri – dobitnici - prihvaćaju obvezu objave imena za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, emai, adresa i broj telefona). Navedene podatke upotrijebit ćemo za direktni marketing. Ispunjenjem obrasca nagradne igre pošiljatelj daje privolu da njegove osobne podatke priređivač smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje. Podaci će se čuvati dok sam potpisnik ne zatraži brisanje iz zbirke.

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu isporuku.

Članak 10.

Nagradu su dobitnici dužni preuzeti u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi (članak 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN 8/2010).  Ako dobitnici ne podignu nagradu u gore navedenom roku, priređivač će ih ponovno, u roku od 8 dana od isteka roka, pozvati da preuzmu nagradu te im odrediti naknadni rok za podizanje nagrada. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. 

Članak 11.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača i članovi njihove obitelji.

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na web stranici priređivača.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je sud u Karlovcu.

                                                                                

Karlovac, 3. rujna 2019.

 

Wienerberger d.o.o.              

Boris Novosel, član Uprave

Maja Milinović, predsjednik Uprave

 

 

KLASA: UP/I-460-02/19-01/550

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

 

Reference photo new construction single family in Putte

Sudjeluj u nagradnoj igri!

Ispunite online kalkulator za izračun potrebne količine Tondach crijepa i krovne opreme i osvojite nagrade!

Naši servisi in kontakti

Prodajna področja

Za vse informacije vezane na naročilo in cene Wienerberger proizvodov, kontaktirajte naše območne vodje prodaje. 

Tehnična podpora

S ciljem kvalitetne podpore našim končnim kupcem, izvajalcem, arhitektom in poslovnim partnerjem, vam svetuje naša projektno tehnična ekipa. 

Prijava na novice

Prijavite se na Wienerberger novice, samo z nekaj kliki. Prejemali boste informacije o naših proizvodih, izobraževanjih in drugih aktivnostih.