vargokor okna instalacijski sustav

Kako bi se zadovoljili sve viši ekološki kriteriji zbrinjavanja otpadnih voda, betonska okna koja su desetljećima bila standard danas se sve više zamjenjuju PE oknima koja su u potpunosti vodonepropusna.

Zakonska regulativa uvjetuje zaštitu okoliša, posebno zaštitu podzemnih voda - zato se preporuča ugradnja okana od vodonepropusnih materijala
 • Opis:
  Kako bi dobili funkcionalno okno, potrebno je kinetu, tijelo i konus spojiti u jednu cjelinu tehnologijom međusobnog zavarivanja te ugraditi definirane priključke ulaznih i izlaznih cijevi. Tijekom proizvodnog procesa dijelovi se zavaruju kako bi dobili konačni proizvod kojeg kupac može ugraditi odmah po isporuci. Elementi koji će biti sastavni dio okna, odnosno finalnog proizvoda, definira projekt i zahtjev kupca. Penjalice se ugrađuju prema zahtjevu kupca sukladno normi HRN EN 13598 -2.
 • Osnovne značajke instalacijskog sustava su:
  • Okna izrađena od PE-a su 100% vodonepropusna tako da ne dolazi do istjecanja voda.
  • revizijska okna vargokor su izrađena od PE-a koji je otporan na široku paletu agresivnih kemikalija.
  • Moguće je naknadno spajanje priključka slivničke veze i kućnih priključaka.
  • Mala težina okna olakšava istovar i manipulaciju na gradilištu (nisu potrebni teški strojevi).
  • PE je elastičan i prilagodljiv materijal, teško puca, pa su samim time vargokor revizijska okna otpornija na udarce i ugradnju u uvjetima visoke seizmičke aktivnosti.
  • Kvalitetna izrada vargokor PE revizijskih okana jamči dugogodišnju funkcionalnost.
  • U slučaju potrebe, konus okna može biti skraćen pilom ili produžen montiranjem posebnog nastavka.
  • revizijska okna vargokor imaju glatke stjenke što onemogućuje nakupljanje štetnih naslaga.
  • revizijska okna vargokor isporučuju se po principu “ključ u ruke”, odnosno s navarenim
  priključcima za cijevi. Nema potrebe za izradom oplate na mjestu montaže i dugotrajnim čekanjem da beton otvrdne.
  • PE je materijal koji se može ponovno iskoristiti po isteku vijeka trajanja proizvoda.

Područje primjene: PE kontrolna okna i kontrolne komore za podzemnu odvodnju i kanalizaciju u području prometnica i duboko ukopanih instalacija
Materijal cijevi: PE
Materijal spojnih dijelova: PE
Norma: HRN EN 13598-1 / HRN EN 13598-2
Boja: Crna
Promjer: DN 630 / DN 800 / DN 1000
Modul elastičnosti: ≥ 650 Mpa
Kemijska otpornost: Visoka kemijska otpornost na kiseline, lužine i ostale spojeve - prema tablicama otpornosti
Tlačna proba sustava: Ispitivanje na tlak do 0,5 bara prema pravilima struke
Ugradnja: Prema pravilima struke, uputama iz norme HRN EN 1610 i uputama iz kataloga proizvođača
Certifikati: IZJAVA O SVOJSTVIMA

Vargokor okna asortiman opreme

Rebraste PE cijevi i spojevi za netlačnu kanalizaciju

vargokor rebraste kanalizacijske cijevi izrađene su od polietilena (PE-HD), s rebrastom vanjskom i glatkom unutarnjom površinom cijevi. Vanjska rebrasta stjenka služi kao zaštita koja unutarnju stijenku štiti od mehaničkih oštećenja i osigurava visoku nosivost SN8.

Vargon cijevi i spojevi

Kontaktirajte nas

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja!

Webshop