Puna opeka svijetlošareno crvena

Puna opeka (cigla) za zidanje obložnog ziđa, manjih prezida, zatvaranje ili smanjivanje otvora u zidovima i sanaciju postojećih zidova od kamena ili opeke. Proizvodi koji, osim svojih većih dimenzija, nisu bitno izmijenjeni od tradicionalnih proizvoda koje je proizvodila ciglana Ilovac iz Karlovca.

✓ Certificirana kontrola kvalitete uz primjenu vrhunske sirovine
✓ Tradicionalna opeka
✓ Normalni format

Dimenzije (DxŠxV)
Dimenzije (DxŠxV)
120 x 250 x 65 mm
Toplinska provodljivost:
Toplinska provodljivost:
Tlačna čvrstoća
Tlačna čvrstoća
40 (N/mm²)
Težina
Težina
2,95 kg/kom
Debljina
Debljina
250 mm
Potrošnja opeke zidane mortom
Potrošnja opeke zidane mortom
Komada po paleti
Komada po paleti

Webshop