Nehrđajuća spojnica za Porotherm opeku

Dodatna oprema za gradnju ENERGY+ sistema za povezivanje i sidrenje.
Spojnica za Porotherm opeku ili šipka ugrađuju se u svaku drugu horizontalnu sljubnicu za
vrijeme izvođenja nosivog zida od opeke. Spojnica, odnosno šipka, tlocrtno se polaže na
mjesto predviđeno za sidrenje pregradnog zida i učvršćuje se mortom ili Dryfix.extra ljepilom u horizontalnu sljubnicu pregradnog zida. Spojnicu je moguće savinuti u obliku slova L te pričvrstiti za već postojeći nosivi zid vijkom i tiplom. Na ovaj način se omogućuje naknadno, nerazorno, povezivanje pregradnih zidova sa već postojećim nosivim zidovima.

Webshop