Nivelir max

Dodatna oprema za gradnju ENERGY+ sistema, za jednostavnu i preciznu izradu podložnog sloja morta ispod prvog reda opeke. Nakon postavljanja hidroizolacije potrebno
je označiti položaj i debljinu zidova prema projektu. Prije podizanja zida potrebno
je izravnati podlogu. Dobro je koristiti uređaj za izravnavanje (specijalno za brušenu opeku Nivelirmax) koji omogućuje milimetarski točno skidanje slojeva morta s mjernom letvom.

Webshop