Porotherm nadvoj 12x6,5

Karakteristike opečnog Porotherm nadvoja 12x6,5 cm su visoka nosivost, mali pogibi, mala težina, brzina gradnje, manja količina armature zbog prednapinjanja, dobar nosač žbuke, manji troškovi transporta, sama kvaliteta proizvoda te usklađenost s Porotherm sistemom.

✓ Visoka nosivost
✓ Bez dodatne oplate, armature i betoniranja
✓ Mala težina
✓ Jednostavno i brzo izvođenje
✓ Kompatibilnost sa Porotherm sustavom gradnje

Webshop