Porotherm nadvoj 6,5x23,8

Karakteristike opečnog Porotherm nadvoja 6,5x23,8 cm su visoka nosivost, mali pogibi, mala težina, brzina gradnje, manja količina armature zbog prednapinjanja, dobar nosač žbuke, manji troškovi transporta, sama kvaliteta proizvoda te usklađenost s Porotherm sistemom.

✓ Visoka nosivost
✓ Bez dodatne oplate, armature i betoniranja
✓ Mala težina
✓ Jednostavno i brzo izvođenje
✓ Kompatibilnost sa Porotherm sustavom gradnje

Webshop