XPS horizontalni serklaž

Specijalna rješenja za gradnju Porotherm sistemom koja će osigurati zdravu klimu, odličnu zvučnu zaštitu, sigurnost i zadržati trajnu vrijednost investicije.

✓ Funkcija „izgubljene“ oplate
✓ Smanjuje se utjecaj toplinskih mostova
✓ Dio sistemskog rješenja za energetski efikasnu gradnju
✓ Gradnja je ubrzana i efikasnija
✓ Manja je potreba za oplate i bušenje zidova

Webshop