Ključne karakteristike Porotherm opeke
Foto: Marko Todorov / CROPIX

Stabilna i otporna Porotherm Profi opeka

Porotherm Profi opeka svojim izvrsnim svojstvima pruža najvišu razinu sigurnosti u zgradama. Visoka čvrstoća i trajnost opeke štite zgradu od svih vanjskih utjecaja i nepredvidivih opterećenja, koji su sve češći!

Požarna otpornost: najbolja zaštita!

Projektiranje i izgradnja objekata mora se izvesti na način, da u slučaju požara objekti pružaju vatrootpornost i stabilnost u određenom vremenskom razdoblju, što je neophodno radi sigurnosti ljudi i sprječavanja daljnjeg širenja vatre.

Opeka pečena na približno 1000 ° C pripada klasi nezapaljivih građevinskih materijala A1. Zidovi deblji od 8 cm, građeni Porotherm Profi opekom pripadaju razredu vatrootpornosti EI 90, a nosivi zidovi deblji od 25 cm razredu vatrootpornosti REI 180.

Visoka vatrootpornost zidova iz Porotherm Profi opeke dokazana je nizom ispitivanja provedenih u ovlaštenim laboratorijima diljem Europe.

Opeka je nezapaljiva - sa stajališta vatrootpornosti je najsigurniji građevinski materijal!

Izvor: Bjegović, D., et.al., Usporedba ponašanja različitih ETICS sustava u uvjetima požara ispitivanjem u stvarnoj veličini. Građevinar, 68, 2016.

Potresna otpornost: sigurnost kao prioritet!

Ziđe od brušene opeke Porotherm Profi, koja je međusobno povezana Porotherm Dryfix.extra ljepilom ima veću vlačnu čvrstoću, a time i veću nosivost na vodoravne sile koje se javljaju tijekom potresa. Naime, u ovakvom ziđu se slom događa u opeci i ne u mortnim spojevima, što je obično slabost klasičnog ziđa.

Brojna ispitivanja su pokazala da je u slučaju omeđenog ziđa od Porotherm Profi opeke moguće koristiti veće vrijednosti faktora ponašanja (q - faktor) od propisanih u standardu HR EN 1998-1-1 (Eurocode 8, q = 2.0 za omeđeno ziđe).

Posebna geometrija, poboljšana mehanička svojstva i robusnost Porotherm Profi opeke kao i sistemska rješenja za gradnju omeđenog ziđa omogućuju veću sposobnost dicipacije energije pri potresu. Pravilnim projektiranjem sukladno suvremenim europskim standardima, je pomoću Porotherm Dryfix sistema moguće graditi zidane zgrade na potresno najugroženim područjima u Hrvatskoj.

Sigurnost je prioritet!

 

Intervju s prof.dr. Tomislavom Kišičekom, Građevinski fakultet Zagreb

Za nove zidane zgrade, kako saznajemo, nema sumnje u visok stupanj otpornosti, jer razvoj zidanih elementa od opeke u posljednjih 10-tak godina drastično se modernizirao i promijenio se način gradnje. Novi suvremeni proizvodi cigle, osim bitnog svojstva nosivosti, također odgovaraju i najstrožim zahtjevima za gradnju zgrada gotovo nulte energije.

O zidanim zgradama i potresu razgovarali smo s Tomislavom Kišičekom, redovitim profesorom na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pročelnikom Katedre za betonske i zidane konstrukcije. 

Više

Potreban Vam je izračun građevinskog materijala

Preuzmite tehničku dokumentaciju

Jednostavno projektiranje i gradnja.

Webshop